GABINET STOMATOLOGICZNY - Wojciech Dziubek
powstał w 1994 z siedzibą na ulicy Grota Roweckiego 43. W 2000 roku praktyka
została przeniesiona do własnego lokalu przy ulicy MIESZCZAŃSKIEJ 4
(os. Podwawelskie)


Doświadczenie
- w 1992 roku ukończyłem Akademię Medyczną im. M. Kopernika w Krakowie na wydziale stomatologii.
- od 1993 - 1998 roku pracowałem w 5 Wojskowym Szpitalu Kliniczny w Krakowie.
- od 1994 roku równoległe praca we własnej praktyce stomatologicznej.
- w 1997 roku uzyskałem specjalizację Io ze stomatologii ogólnej.
- w 2001 roku uzyskałem specjalizację IIo z protetyki stomatologicznej.

Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiam poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.